Pazar Araştırması

Şirketlerin, içinde bulundukları pazarda yönlerini belirleyecek, stratejik kararlarını destekleyecek ve mevcut/potansiyel müşterilerine hitap edecek, faaliyetlerini en doğru şekilde aktaracak ve aynı zamanda görünürlük kazanmalarına yardımcı olacak ve güçlendirecek yönde detaylı raporlar, makaleler ve sunumlar

Danışmanlık

Şirketlerin büyüme stratejilerini, mevcut veya yeni pazarlarda pazara girme stratejilerini belirlemelerine ve stratejilerini eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmelerine yardımcı olacak şekilde aşağıdaki başlıklarda, şirketlerin ihtiyacına yönelik olarak tasarlanmış stratejik pazar araştırması danışmanlığı hizmeti; 

 • Potansiyel Pazar Araştırması, Listeleme ve Kıyaslama
 • Hedef Pazar Analizi ve Pazara Giriş Stratejisi Tespiti
 • Pazar Fırsatları Değerlendirmesi
 • Rekabet Analizi ve Kıyaslama
 • Pazar Trendleri Analizi
 • Tedarik Zinciri Analizi
 • Müşteri Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi ve Detaylı Analizi
 • Potansiyel İş Ortaği/ Üretici / Tedarikçi / Bayi Arama ve Buluşturma

Sektörel Başlıklar

 • Yenilenebilir Enerji (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji, Biyokütle)
 • Elektrik Üretimi, İletim, Dağıtım Ürün ve Hizmetleri
 • Akıllı Şebeke & Akıllı Sayaçlar
 • Atıktan Enerji
 • Yenilenebilir Enerji Servis Pazarı
 • Alçak Gerilim Ürünleri
 • Jeneratör Setleri & Endüstriyel Motorlar
 • Asansörler ve Yürüyen Merdivenler
 • Aydınlatma 
 • Bina Yönetim Sistemleri
 • Yedek Güç

Coğrafi Kapsam

Türkiye ve değerlendirme yapılacak sektöre bağlı olarak Avrupa, Orta Doğu, Afrika ülkeleri çalışma kapsamına alınabilmektedir.